Alternate Text

โครงการ “Happiness Giver” ร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Alternate Text

22.08.2022 

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ร้านทอง SSNP GOLD หรือ ร้านทองซิงแสงนภาโกลด์  ร้านทองในเครือบริษัท ซิงแสงนภา จำกัด

มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “Happiness Giver” เพื่อส่งมอบความสุขและสิ่งดีๆอย่างต่อเนื่อง

โดยสนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้น

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

 

 

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดดูรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับกา... นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ
Alternate Text
Alternate Text